Børnekirke

I børnekirken inviteres børn i alderen 1,5 år til 10 år med til et hyggeligt fællesskab med andre børn og Jesus Kristus.

I dette fællesskab leger vi, synger vi, beder vi, tager på udflugt og lærer hinanden og Jesus at kende.

Vi mødes lørdage i lige uger kl. 11-13 i grusgraven 9, bagsværd


I samværet med børnene lægger vi stor vægt på, at børnene opbygges til at få en personlige kontakt med Jesus - og lærer Guds kærlighed at kende og giver den videre.

Dette foregår igennem leg, samtale, bøn, oplæsning af biblen med udgangspunkt i at møde børnene, hvor de er.

Børnekirken er Jesus kirke, hvor vi lader os lede af Helligånden.