Vision for Zion vækkelsescenter

Som hæfte: (link) ZVC vision

I kort form:

At bygge Guds rige, gennem undervisning med fokus på hvad jesus gjorde på korset for dig, blodets betydning, Guds sande væsen (kærlighed) samt hvem du er i Kristus.

Vi lægger stor vægt på, at du forstår din position og autoritet i kristus. At du ved troen på Jesus kristus som Guds søn, er løskøbt til et helt ny liv, hvor alt det gamle er slut.

Gud har kaldet dig, fordi han elsker dig og han har kendt dig fra verdens begyndelse. Du er ikke en fejltagelse, du er (ud) valgt af ham som elskede dig først. Du er skabt af Gud selv.

Ved at lade hans kærlighed fylde dig, vil du være et sandt vidnesbyrd for ham og derved være med til at bygge hans rige her på jorden.

Navnet Zion Vækkelses Center (ZVC) er os givet af Gud. Anders Ova profeterede tidligere over min mand og jeg, at vækkelse fra ZVC vil sprede sig som ringe i vandet. Først i nærmiljøet og senere ud over Danmark.

Det er Guds håb for os.

Må hans vilje ske.